MYŚLISZ O STUDIACH ZA GRANICĄ - to Ci się przyda!

Zapraszamy uczniów z klas trzecich, którzy są zainteresowani informacją o egzaminie językowym IELTS do zgłaszania się u nauczycieli języka angielskiego. Przy odpowiedniej liczbie osób istnieje możliwość zorganizowania bezpłatnych warsztatów dotyczących tematyki egzaminacyjnej. Na zgłoszenia czekamy do dnia 30 listopada 2017 r.

IELTS jest to jedyny test oceniający znajomość języka angielskiego uznawany przez władze imigracyjne wszystkich krajów, które wymagają tego rodzaju dyplomu.

IELTS został stworzony, by pomóc osobom wyjeżdżającym m.in. na studia za granicą. W czasie krótszym niż trzy godziny, oceniane są wszystkie kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie i mówienie. Wyniki są dostępne już w 13 dni.