Więcej na temat dzialalności Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły znajdziecie na stronie Facebook`a