Kurs FCE

Osoby, które zostały zakwalifikowane do grupy przygotowującej się do egzaminu FCE otrzymały wiadomość poprzez dziennik elektroniczny. Lista uczestników została również wywieszona w gablocie obok zastępstw. Prosimy o jak najszybsze potwierdzenie chęci uczestnictwa w kursie oraz wpłatę kwoty 150 PLN na zakup podręcznika i zeszytu ćwiczeń – do 17 października.