UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE
MICHAŁA ZYGO I LEOPOLDA RZĄSY

W piątek 20 X 2017 r. Dyrektor naszego liceum oraz uczniowie klas I a i I h wraz z Pocztem Sztandarowym i opiekunami uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych zamordowanych w 1949 r. przez komunistów Michała Zygo i Leopolda Rząsy. Do 2015 r. ich pierwotne miejsce pochówku pozostawało nieznane, dlatego zorganizowanie im uroczystego pogrzebu stało się możliwe dopiero po tylu latach.

Zmarli byli absolwentami II Gimnazjum w Rzeszowie – szkoły, której tradycje kultywuje dziś istniejące w tym miejscu II Liceum Ogólnokształcące, a po II wojnie światowej nie bali się działać w niepodległościowym i antykomunistycznym Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość przez co udowodnili, że dobro Ojczyzny leży im najbardziej na sercu. Ich odważna, zdecydowana postawa napawa nas dumą i stanowi dobrą lekcję patriotyzmu. 

Krótką relację z przebiegu uroczystości pogrzebowych można obejrzeć tutaj