Maths in English – Maths with a difference

W dniu 5.01.2018 - piątek odbędzie się szkolny etap IV Rzeszowskiego Konkursu „Maths in English – Maths with a difference”.

Podczas konkursu uczniowie rozwiązują test jednokrotnego wyboru sprawdzający znajomość słownictwa i pojęć matematycznych w języku angielskim oraz umiejętność rozwiązywania zadań w języku angielskim. W przypadku otrzymania przez kilku uczniów tej samej liczby punktów o pierwszeństwie decyduje czas w jakim uczeń ukończył test.

Etap rzeszowski konkursu odbędzie się – 16.03.2018.

Uczniowie którzy chcą wziąć udział w tym konkursie proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli uczących matematyki lub pani Renaty Samolej - koordynatorki konkursu w terminie do 3.01.2018 (najbliższa środa).

Przykładowe zadania konkursowe znajdziecie tutaj.

 

szczęśliwy
29
numerek