Ministerstwo Zdrowia powierzyło Caritas realizację projektu Wspierania szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej, finansowanego ze środków Narodowego Programu zdrowia na lata 2016-2020.
Nasza szkoła bierze udział w pilotażu tegoż projektu wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu w zakresie promowania zdrowia psychicznego młodzieży oraz zapobieganiu zaburzeniom psychicznym w tej grupie społecznej. Program promuje godność uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły i placówek oświatowych. W całym przedsięwzięciu podkreślana jest rola Rodziców i Rodziny jako niezastąpionego środowiska rozwoju człowieka oraz jako czynnika warunkującego zdrowie psychiczne młodzieży. Szkoła z kolei ma za zadanie stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju młodego człowieka, pomóc mu przystosować się do życia w społeczeństwie oraz nauczyć reguł życia wśród ludzi. Więcej na temat całego projektu można przeczytać na specjalnie stworzonej stronie internetowej

Pogłębienie wiedzy na temat doświadczanych przez uczniów kryzysów ma na celu ułatwić zrozumienie ich potrzeb oraz redukcję poziomu potencjalnych zagrożeń - czytamy w założeniach pilotażu.