STYPENDIA DLA STUDENTÓW I ROKU

Od 16 do 27 października można składać wnioski o stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2017/2018. Mogą się o nie ubiegać osoby rozpoczynające naukę na pierwszym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na podkarpackich uczelniach. Stypendium wynosi 2.000 zł i jest wypłacane jednorazowo. Jest to już czwarta edycja programu stypendialnego.

Maksymalna liczba przyznanych stypendiów wynosi 100 a zgodnie z Regulaminem kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

1. podjąć studia w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,

2. uzyskać co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów: biologia, chemi, fizyka lub matematyka.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane są przez Komisję stypendialna powołaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w rzeszowie, która utworzy listę rankingową. Pełny Regulamin stypendium oraz wzory załączników, które należy złożyć razem z wnioskiem o przyznanie stypendium można znaleźć na stronie www

Dodatkowych informacji udziela Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego mieszczący się w Rzeszowie przy ul. Lisa-Kuli 13, pokój 27 (tel. 17 747 59 43)