II LO wystąpiło z wnioskiem o przyznanie Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce dla uczniów, którzy zakończyli naukę w roku szkolnym 2016/2017.

Decyzją Komisji Stypendialnej stypendia zostały przyznane 34 absolwentom naszej szkoły.

Serdecznie gratulujemy!

Informacje o wysokości stypendium i o okresie, na jaki zostało ono przyznane, są dostępne u pedagoga szkolnego.