Ogólne tematy doświadczeń:

Kriogenika- eksperymenty z ciekłym azotem, tlenem i argonem, zmiany właściwości mechanicznych tworzyw konstrukcyjnych, wpływ temperatury na właściwości elektryczne i magnetyczne materiałów.

Chromatografia- chromatografia bibułowa, chromatografia cienkowarstwowa, chromatografia kolumnowa, chromatografia jonowa, chromatografia preparatywna. Rozdzielanie chlorofili, aminokwasów, barwników, ekstrakcja ciecz-ciecz.