ANEKS DO KALENDARZA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

            

W związku z kontynuacją nauczania zdalnego do dnia 24 maja 2020r. i zmianą harmonogramu egzaminu dojrzałości wprowadzone zostają zmiany w kalendarzu  roku szkolnego 2019/2020.

  1. Planowane dni dyrektorskie 4-8 maja 2020r. są dniami normalnej nauki szkolnej (plan lekcji nie ulega zmianie). Dni dyrektorskie zostają przeniesione na okres 8-10 czerwca 2020r. (planowane pierwsze egzaminy maturalne).
  2. W czasie nauki zdalnej nadal obowiązują przedmiotowe systemy oceniania.
  3. Kalendarz dotyczy klasyfikacji końcowej (klas I i II).

- do 5 czerwca 2020r. (wpis w e-dzienniku) nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują uczniów o przewidywanych ocenach końcowych,

- do dnia 18 czerwca 2020r. nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują uczniów o ostatecznych ocenach końcowych,

- konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej dnia 22 czerwca 2020r.