II LO otwiera drzwi do sukcesu to projekt społeczny realizowany przez uczniów dla uczniów. W ramach akcji w II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie odbywają się zajęcia edukacyjne prowadzone przez licealistów ww. szkoły dla uczniów rzeszowskich gimnazjów. Główne cele projektu to rozwijanie zdolności naukowych uczniów oraz szerzenie wartości koleżeńskich wśród dzieci i młodzieży. Oferujemy spotkania z zakresu dziesięciu przedmiotów szkolnych tj. chemia, fizyka, biologia, geografia, matematyka, język polski, język angielski, język niemiecki, wiedza o społeczeństwie oraz historia. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów zajęć, jako że projekt w całości bazuje na wolontariacie młodzieży.

UWAGA! Projekt jest kontynuowany w roku szkolnym 2017/2018

Twórcy: Natalia Lew, Weronika Paja

Opiekun z ramienia II LO: Alina Paliwoda-Wielgos