12 września 2022 r. (w poniedziałek) w auli szkolnej uczniowie naszej szkoły będą mogli zakupić podręczniki i ćwiczenia do nauki języków obcych.

Informacje dotyczące tytułu i poziomu podręcznika podadzą nauczyciele po przeprowadzeniu testów poziomujących w klasach pierwszych ora na pierwszych lekcjach w klasach drugich, trzecich i czwartych.

Poszczególne klasy w wyznaczonych godzinach będą mogły dokonać zakupu książek do nauki języków obcych. Przewidziany jest rabat – ok. 20%. Osoby, które chcą otrzymać fakturę proszone są o przyniesienie kartki z następującymi danymi: imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres email. Będzie możliwość płatności gotówką, kartą płatniczą i blikiem.

Zakupu podręczników będzie można dokonać w godzinach od 9-tej do 13-tej. Klasy będą schodzić do auli według wyznaczonego harmonogramu.

Fanpage 2LO