UCZEŃ II LO
W ELITARNYM GRONIE STYPENDYSTÓW!

Serdecznie gratulujemy przyjęcia do grona stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci ucznia klasy 3J – Huberta Kochańskiego.

Celem Funduszu jest pomoc w rozwoju zainteresowań uczniom o wybitnych uzdolnieniach. 

Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, staże badawcze, seminaria, organizuje warsztaty naukowe, muzyczne i plastyczne.

Uczestnicy mogą również wziąć udział w stażach badawczych na wybranych Uniwersytetach, Politechnikach czy w Instytutach PAN

Corocznie Fundusz wybiera grono stypendystów na podstawie dowodów zainteresowań akademickich, takich jak prace własne, opracowania, czy szczegółowy opis zainteresowań. Zawsze ważnym czynnikiem jest uczestnictwo i sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Spośród instytutów przez wiele lat najaktywniej uczestniczących w organizacji tych zajęć znajdują się m.in.

  • Instytut Chemii Organicznej PAN,
  • Wydział Matematyki i Informatyki oraz Centrum Astronomiczne UMK,
  • Instytut Fizyki PAN,
  • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania, Wydział Chemii, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Fizyki oraz Obserwatorium Astronomiczne UW.

Serdecznie gratulujemy!