II LO RZESZÓW z najlepszą zdawalnością egzaminów maturalnych

 

w 2019 roku wśród szkół prowadzonych
przez gminę miasto RZESZÓW