MISTRZOSTWA RZESZOWA

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

w  Narciarstwie  Alpejskim i Snowboardzie – 2020r.

 

REGULAMIN ZAWODÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM  I SNOWBOARDZIE

ORGANIZATOR: Uczniowski Klub Sportowy „FOXBALL” 

  1. CEL  ZAWODÓW:

Celem zawodów jest popularyzacja sportowego, aktywnego wypoczynku oraz upowszechnianie narciarstwa zjazdowego i snowboardu  pośród młodzieży szkolnej miasta Rzeszowa

  1. MIEJSCE  I  TERMIN  ZAWODÓW:

Zawody odbędą się 17 lutego  2020 roku na stoku Ośrodka Narciarskiego „Ski Park Magura”  lub Ośrodka Narciarskiego „Gromadzyń” w Ustrzykach Dolnych   (w zależności od warunków śniegowych)

  1. UCZESTNICY:

Uczniowie Szkół Podstawowych  i Ponadpodstawowych z terenu Miasta Rzeszowa

  1. BIURO  ZAWODÓW:

W siedzibie Stacji Narciarskiej „Ski Park Magura”  lub „Gromadzyń”  na terenie Ośrodka w dniu zawodów.

  1. ZGŁOSZENIA :

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 14 lutego 2020 do godz. 15.00 e- mailem na adres: foxball@wp.pl

W dniu zawodów zapisy nie będą przyjmowane. 

 UWAGA!

  Organizatorzy zapewniają transport na miejsce zawodów,

  Karnety na wyciągi uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie .

6. SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  ZAWODÓW:                                  

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym i zmianami wprowadzonymi przez organizatorów mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników zawodów oraz widzów. 

6.1 W  mistrzostwach   Rzeszowa Szkół Podstawowych  i Ponadpodstawowych w  Narciarstwie  Alpejskim i Snowboardzie - 2020  - organizowanych w dniu   17 lutego  2020 roku zawodnicy startować będą w następujących kategoriach:

NARCIARSTWO ALPEJSKIE:

DZIEWCZĘTA:

K 1    7-8 Szkoły Podstawowe

K 2    1-4 Szkoły Ponadpodstawowe

CHŁOPCY:

M 1     7-8 Szkoły Podstawowe

M 2     1-4 Szkoły Ponadpodstawowe

 

SNOWBOARD:

DZIEWCZĘTA:

K 1    7-8 Szkoły Podstawowe

K 2    1-4 Szkoły Ponadpodstawowe

CHŁOPCY:

M 1     7-8 Szkoły Podstawowe

M 2     1-4 Szkoły Ponadpodstawowe

 

6.2.  Przewidywane są dwa przejazdy każdego zawodnika.

6.3.  Zawodnicy będą startowali w kolejności przyznanych numerów startowych. Start rozpoczynamy od kategorii snowboard dziewczęta, snowboard chłopcy, narty dziewczęta, narty chłopcy

6.4. Trasa będzie ustawiona zgodnie z narciarskim regulaminem sportowym ok. 250 -300 m (do pokonania będzie ok. 12-16 bramek). W klasyfikacji generalnej decyduje lepszy czas obu przejazdów.

6.5  W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych program zawodów może ulec zmianie. Jeśli warunki pogodowe uniemożliwią przeprowadzenie zawodów slalom zostanie odwołany (decyzje podejmuje osoba odpowiedzialna za nadzór techniczny, po konsultacji  organizatorami).

6.6  Sprzęt narciarski zawodnicy zapewniają we własnym zakresie.

7. Po zakończeniu zawodów zjazd pomiędzy bramkami jest niedozwolony.

Oglądanie trasy:

1. Trasa zostanie udostępniona zawodnikom w dniu zawodów na 30 minut przed pierwszym zjazdem.

2.  Oglądanie może odbywać się poprzez zjazd ześlizgiem lub podchodzenie z dołu do góry, równolegle do trasy .

3.  Oglądający w czasie oglądania muszą mieć założone numery startowe – to jest wymóg na cały czas trwania zawodów.

8. USTALENIE  WYNIKÓW:

O zwycięstwie i kolejności w poszczególnych kategoriach decydować będzie najlepszy czas jednego z dwóch  przejazdów.

9. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

9.1  Zawody dla dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych  i Ponadpodstawowych z terenu Miasta Rzeszowa

9.2 Uczestnictwo w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialność, zalecane jest wykupienie ubezpieczenia od NNW

9.3  Za stan zdrowia uczestników i umiejętności narciarskich organizator nie ponosi odpowiedzialności

9.4 Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są mieć założone numery startowe, wymagany jest start w kasku

9.5 Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami PZN

9.6 Ogłoszenie wyników:   Ogłoszenie wyników, wręczenie medali, dyplomów odbędzie się w dniu zawodów .We wszystkich kategoriach za I, II, III  miejsce

9.7 Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest dokładnie wypełnione zgłoszenie oraz oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w zawodach, podpisana „odpowiedzialność o „ryzyku sportowym”

UWAGA: Istnieje możliwość przesunięcia zawodów w czasie z przyczyn technicznych lub odwołania zawodów z powodu warunków atmosferycznych

10. INTERPRETACJA  REGULAMINU:

 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi zawodów.

11. RYZYKO STARTU:

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność, co poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym na deklaracji przed przystąpieniem do rywalizacji. Wszyscy uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NNW.

Zwracamy się z prośbą o sportowe zachowanie na stoku, nie wjeżdżanie na trasę w czasie startów innych zawodników, oglądanie trasy zgodnie z wytycznymi organizatorów.

 

Regulamin zawodów - wersja pdf do pobrania