PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Wiosna astronomiczna rozpoczyna się w momencie równowagi wiosennej trwa do momentu przesilenia letniego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres pomiędzy 21 marca a 22 czerwca (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas wiosny astronomicznej dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dzień jest dłuższy, noc krótsza, aż do przesilenia letniego, od tego dnia dni stają się krótsze, a noce dłuższe. Temperatura powietrza wiosną rzadko spada poniżej 0 °C.

Za wiosnę klimatyczną przyjmuje się okres roku, w którym średnie dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 5 a 15 ºC. Zasadniczo wiosnę poprzedza zima, jednak pomiędzy tymi okresami znajduje się klimatyczny etap przejściowy − przedwiośnie. Za początek wiosny fenologicznej przyjmuje się początek wegetacji oraz kwitnienie przebiśniegów i krokusów. W zależności od kontynentu i strefy klimatycznej, pory roku zmieniają się wcześniej, bądź później i trwają dłużej, bądź krócej.

W II Liceum Ogólnokształcącym DZIEŃ WIOSNY będziemy witali bardzo radośnie. Pragniemy zorganizować pokaz i konkurs młodych talentów, talentów, które będą prezentowane w podobnej formie jak ma to miejsce w programie „MAM TALENT”

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, tych, którzy już innym ukazali swoje umiejętności, jak również tych, których talenty dotychczas skrywała tajemnica.

Kochani, to już w poniedziałek – serdecznie zapraszamy, może to będzie dla Was „pierwszy dzień wiosny”, taki, który rozpocznie nowy etap w waszym życiu? Zapisy trwają już 4 dni, macie czas jeszcze tylko do jutra (do czwartku), a chętni powinni zgłosić się do Pani Joanny Tracz do biblioteki szkolnej lub do Pani Anny Korab do kantorka historycznego.