Podsumowanie akcji Szkolnego Centrum Wolontariatu
 

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy zaangażowali się w akcję "Wyprawka dla ucznia". Zebrane przybory szkolne zostaną przekazane rodzinom podopiecznych Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Świętego Brata Alberta.