PODSUMOWANIE PRACY W KLASACH TRZECICH

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020  naukę  w II Liceum Ogólnokształcącym zakończyło 328 absolwentów.

Średnia ocen 10 oddziałów klas III – 4,39

Najwyższe średnie ocen uzyskali uczniowie następujących klas:

  1. IIIC – 4,73
  2. IIIE – 4,52
  3. IIIA, D, F – 4,45

Szkołę z wyróżnieniem ukończyła grupa 159 absolwentów (ok. 48% uczniów kończących szkołę).

Najwyższą średnią ocen uzyskali uczniowie:

  1. Małgorzata Kraska – IIID – 5,65
  2. Gabriela Bochenek – IIID – 5,53
  3. Damian Bezara – IIIJ – 5,50

Uczniowie Ci zostali wyróżnieni nagrodami im. Romualda Rodzonia (zasłużonego byłego Dyrektora szkoły)

Średnia frekwencja szkoły wyniosła 83,62%

Najwyższą średnią frekwencję uzyskały klasy:

  1. IIIC -  91,79%
  2. IIID – 85,89%
  3. IIIG – 85,43%

Uczennica Julia Gajdek z klasy IIIj  uzyskała 100% frekwencję.