II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

w roku szkolnym 2018/2019 planuje utworzyć  następujące klasy:
 


Klasa


Przedmioty rozszerzone


Programy autorskie 
i innowacje

Przedmioty punktowane 
w procesie rekrutacji


Drugi język obcy

 

 

A

matematyka

fizyka

j. angielski

 • język angielski
  w naukach ścisłych

j. polski

j. angielski

matematyka

fizyka

 

wybór

 

B

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

 • edukacja prawna
 • podstawy retoryki
 • język łaciński dla humanistów

j. polski

j. angielski

matematyka

historia lub wos

 

wybór

 

C

 

matematyka

fizyka

j. angielski

 • język angielski 
  w naukach ścisłych

j. polski

j. angielski

matematyka

fizyka


j. niemiecki

 

D

biologia

chemia

matematyka

 • język łaciński
  w medycynie

j. polski

j. angielski

matematyka

biologia lub chemia


wybór

 

E

matematyka

geografia

j. angielski

 • informatyka w ekonomii
 • matematyka stosowana

j. polski

j. angielski

matematyka

geografia


wybór


F

matematyka

fizyka

informatyka

 • język angielski
  w naukach ścisłych

j. polski

j. angielski

matematyka

fizyka


j. niemiecki


G

biologia

chemia

 • zwiększona liczba godzin z matematyki
  i języka angielskiego
 • język łaciński
  w medycynie
 • język angielski
  w medycynie

j. polski

j. angielski

matematyka

biologia lub chemiawybór

 

H

 

 

matematyka

geografia

j. angielski

 • informatyka w ekonomii
 • matematyka stosowana

j. polski

j. angielski

matematyka

geografia


j. niemiecki


I

język polski

historia

język angielski

 • język łaciński dla humanistów

j. polski

j. angielski

matematyka

historia


j. hiszpański

 

J

 

biologia

chemia

 • zwiększona liczba godzin z matematyki
  i języka angielskiego
 • język łaciński
  w medycynie
 • język angielski
  w medycynie

j. polski

j. angielski

matematyka

biologia lub chemia


j. niemiecki


Język obcy kontynuowany we wszystkich klasach to język angielski.

Drugi język obcy, w przypadku klas z możliwością wyboru, to: język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język włoski, język rosyjski.

Uwaga! Przy dużej liczbie chętnych o przyjęciu do grupy decyduje większa liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.
Osoby kontynuujące naukę danego języka obcego mają pierwszeństwo przy rekrutacji do wybranej grupy językowej.
W przypadku zbyt małej liczby chętnych grupa/oddział może nie powstać.

REGULAMIN REKRUTACJI

PANEL REJESTRACYJNY DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

szczęśliwy
17
numerek