ZAKOŃCZENIE ROKU DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH

22 maja pożegnaliśmy z sentymentem uczniów klas trzecich, którzy odebrali świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Pan Dyrektor  podczas uroczystości nagrodził najlepszych uczniów, dokonał podsumowania i podziękował nauczycielom za trud i pracę. Słowa uznania, dyplomy, nagrody książkowe otrzymali uczniowie, którzy poszczycić się mogli wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Nie zabrakło także części artystycznej, w której uczniowie klas trzecich zaprezentowali swoje wokalne umiejętności. Ponadto Samorząd Uczniowski nagrodził wszystkich, którzy angażowali się w życie szkoły. Wzruszeń dostarczyły przygotowane przez poszczególne klasy filmiki podsumowujące trzy lata nauki. Uroczystość zakończyła się występem grupy absolwentów, którzy przygotowali specjalny pokaz taneczny.