SPOTKANIE NOWOROCZNE PRACOWNIKÓW II LO

Tradycją II LO stało się styczniowe noworoczne spotkanie obecnych i byłych pracowników szkoły. Jest ono nie tylko okazją do wspomnień, ale i do przeprowadzenia wielu ciekawych rozmów na temat przyszłości szkoły.

Dziękujemy wszystkim za obecność!

fot. L. Kapłon