Rzeszów, dn. 18 stycznia 2019 r.

STUDNIÓWKA 2019
 

Informacja dla Rodziców i Uczniów klas maturalnych

Studniówka dla Uczniów Naszego Liceum odbędzie się w dniach 2 i 3 lutego 2019 r. (sobota i niedziela) w Rezydencji Alabaster w Rzeszowie przy ul. Ks. Stafieja 8.

W dniu 2 lutego br. w imprezie uczestniczyć będą Uczniowie klas: 3C, 3E, 3F, 3G i 3J, natomiast w dniu 3 lutego br.– Uczniowie klas: 3A, 3B, 3D, 3H i 3I.

Początek imprezy zaplanowany jest na godzinę 1800, natomiast zakończenie przewidywane jest ok. godz. 500 dnia następnego. Z uwagi na fakt, iż otwarcie lokalu dla Uczestników studniówki nastąpi o godzinie 1800 bardzo prosimy o nieprzybywanie do Rezydencji Alabaster przed tą godziną. Ze względów organizacyjnych prosimy Uczestników o przybycie o następujących godzinach:

Sobota – 2 lutego: klasa 3C – godz. 1800, klasa 3E – godz. 1810, klasa 3F – godz. 1820, klasa 3G – godz. 1830 i klasa 3J – godz. 1840.

Niedziela – 3 lutego: klasa 3A – godz. 1800, klasa 3B – godz. 1810, klasa 3D – godz. 1820, klasa 3H – godz. 1830 i klasa 3I – godz. 1840.

Każdy uczestnik po wejściu w szatni otrzyma pamiątkowe kotyliony lub opaski, w kolorach wyróżniających każdą klasę.

Ramowy program uroczystości przedstawia się następująco:

- około godziny 1900 powitanie Uczestników imprezy przez Organizatorów i przedstawicieli Uczniów klas maturalnych

- wystąpienie Pana Dyrektora Liceum

- polonez

- uroczysty toast

- około godz. 2000 kolacja

- bal z udziałem Maturzystów i Nauczycieli Liceum do godziny 500 (zespół muzyczny i DJ).

Szczegółowe menu zostało przedstawione przedstawicielom Maturzystów w trakcie spotkania organizacyjnego w dniu 17 stycznia br.

Ostateczny układ rozmieszczenia Uczestników Studniówki w Rezydencji Alabaster zostanie przedstawiony na spotkaniu z Maturzystami, które odbędzie się w ostatnim tygodniu stycznia br., o czym Uczniowie zostaną z wyprzedzeniem odrębnie poinformowani.

Istnieje możliwość uczestnictwa Rodziców w części wstępnej imprezy (polonez). Prosimy o przekazanie do dnia 25.01.2019 r. list ewentualnych chętnych uczestników (kontakt przez Wychowawców klas) tej części uroczystości. Osoby niezgłoszone do Organizatora
w wyznaczonym powyżej terminie, ze względów organizacyjnych, nie zostaną wpuszczone na teren Rezydencji Alabaster.

Życzymy udanej Studniówki 2019!

 

Komitet Organizacyjny Studniówki 2019

w II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie