Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Drodzy Uczniowie oraz Maturzyści,

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje Program wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. Program jest finansowany w całości z budżetu Województwa Podkarpackiego. W ramach Programu przyznawane są:

1) stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe,
2) stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne,
3) nagrody pieniężne.

Program skierowany jest do:

1. uczniów, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej, posiadających wybitne osiągnięcia edukacyjne oraz kształcących się w szkołach położonych na terenie województwa podkarpackiego

2. uczniów, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej, posiadających wybitne osiągnięcia artystyczne oraz kształcących się w szkołach położonych na terenie województwa podkarpackiego,

3. szkół lub placówek, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), z terenu województwa podkarpackiego, przy których działają zespoły artystyczne posiadające szczególne osiągnięcia artystyczne lub zespoły uczniów posiadające szczególne osiągnięcia naukowe.

Wzory wniosków do pobrania dostępne będą po 7 lipca br.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z pod nr tel. 17 743 31 85 lub mailowo: j.urban@podkarpackie.pl

Dodatkowe informacje dostępne  są  pod poniższymi linkami:

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu wspierania młodzieży uzdolnionej "Nie zgupić talentu" 

Uchwała w sprawie okreslenia szczególnych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej "Nie zgubić talentu"