KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie zawiesza funkcjonowanie szkoły od 12 do 25 marca br.
W okresie tym nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.