WYWIADÓWKA ŚRÓDROCZNA DLA RODZICÓW WSZYSTKICH UCZNIÓW II LO

19 listopada (piątek) o godzinie 18:00 odbędzie się w naszej szkole wywiadówka śródroczna.

 

Wywiadówka dla rodziców uczniów wszystkich klas odbędzie się online na platformie TEAMS o godz. 18.00

Początkowo wywiadówka dla rodziców uczniów klas I planowana była stacjonarnie o godz. 16.30. 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną i wciąż rosnące liczby osób zakażonych (także w naszym otoczeniu) Dyrekcja II LO - z troski o zdrowie uczniów, rodziców i nauczycieli - postanowiła zmienić formę wywiadówki klas I ze stacjonarnej na zdalną. Spotkania rodziców uczniów klas I odbędą się więc tak samo jak uczniów klas II i III - online, poprzez platformę TEAMS, o godzinie 18.00.