ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA UCZNIÓW

Informujemy, że od 2 września do 22 grudnia 2021 zorganizowane będą zajęcia wspomagające dla uczniów wszystkich klas. Będą się one odbywać wyłącznie w trybie stacjonarnym. Warunkiem udziału jest złożenie u wychowawcy klasy deklaracji uczestnictwa.