TEEN SHOW

Zapraszamy do udziału w szkolnych eliminacjach do IX edycji Podkarpackiego Konkursu Piosenki i Wiersza Obcojęzycznego „Teen Show”.

I etap odbędzie się w auli szkolnej 14 grudnia i wyłoni dwóch laureatów w kategorii „ piosenka” i dwóch laureatów w kategorii „wiersz”, którzy będą reprezentować szkołę w finale konkursu.

Chęć udziału zgłaszamy do nauczycieli języków obcych do 11 grudnia, podając tytuł i autora piosenki/wiersza, język wykonywanego utworu i rodzaj podkładu muzycznego.

Prosimy zapoznać się z najważniejszymi punktami regulaminu:

  1. Uczestnicy konkursu w każdej kategorii winni przygotować i wykonać jeden utwór.
  2. Uczestnicy mogą brać udział tylko w jednej kategorii, dotyczy to również kategorii językowej.
  3. W kategorii „piosenka” soliści i zespoły (do 4 osób) mogą występować z akompaniamentem własnym lub podkładem z płyty.
  4. Ocenie podlegają następujące elementy prezentacji:
  • poprawność językowa,
  • intonacja i interpretacja,
  • treść wykonywanych utworów (trafne i oryginalne ujęcie tematu),
  • wartości artystyczne.

 

szczęśliwy
2
numerek