II LO RZESZÓW

ze świetnym wynikiem maturalnym w 2022 roku

Miło nam poinformować, że w naszej szkole do tegoroczocznego egzaminu maturalnego przystąpiło 201 osób i 200 z nich odniosło sukces!

Daje to wysoką, bo wynoszącą 99,50% zdawalność egzaminu maturalnego i potwierdza doskonałą, utrzymującą się już od lat jakość kształcenia w II LO! 

Gratulujemy naszym maturzystom!

 

II LO Rzeszów - statystyka maturalna za lata 2005 - 2022

Rok maturalny Liczba zdających Liczba zdanych Liczba niezdanych

Zdawalność w II LO

[%]

Zdawalność w Polsce

[%]

2022 201 200 1 99,5 78,2
2021 356 354 2 99,4 74,5
2020 328 327 1 99,7 74,0
2019 346 344 2 99,4 80,5
2018 355 355 0 100,0 79,7
2017 364 361 3 99,2 78,5
2016 344 341 3 99,1 79,5
2015 371 369 2 99,5 80,0
2014 345 342 3 99,1 71,0
2013 381 381 0 100,0 81,0
2012 354 352 2 99,4 80,0
2011 427 416 11 97,4 75,5
2010 400 397 3 99,2 81,0
2009 329 328 1 99,7 81,0
2008 455 450 5 98,9 79,0
2007 426 423 3 99,3 89,0
2006 439 433 6 98,6 79,0
2005 412 404 8 98,1 86,5

żródło: opracowania własne

W porównaniu do województwa podkarpackiego oraz danych ogólnopolskich nasi absolwenci zasłużyli na szczególne gratulacje. Zobaczcie sami...

 

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO w ROKU 2022 
w podziale na poszczególne przedmioty

Przedmiot

Poziom

Średnia CKE

Średnia w woj. podkarpackim

Średnia w II LO

język polski

podstawowy

54%

55%

68%

rozszerzony

55%

56%

74%

matematyka

podstawowy

58%

59%

90%

rozszerzony

33%

33%

67%

język angielski

podstawowy

76%

74%

97%

rozszerzony

63%

59%

87%

język niemiecki

podstawowy

57%

53%

99%

rozszerzony

52%

55%

85%

język hiszpański

podstawowy

77%

72%

84%

rozszerzony

52%

56%

86%

język włoski

rozszerzony

68%

63%

80%

język łaciński i kultura antyczna

rozszerzony

48%

54%

54%

wiedza o społeczeństwie

rozszerzony

30%

29%

63%

geografia

rozszerzony

40%

39%

75%

biologia

rozszerzony

43%

44%

74%

chemia

rozszerzony

37%

37%

62%

historia

rozszerzony

38%

36%

67%

fizyka

rozszerzony

37%

35%

58%

informatyka

rozszerzony

40%

35%

52%

historia sztuki

rozszerzony

39%

34%

54%

filozofia

rozszerzony

39%

39%

89%

źródło: opracowania własne na podstawie danych CKE

więcej informacji w dziale: Wyniki matur