W roku 2018 nasze liceum może pochwalić się zdawalnością matur na poziomie 100 %
oraz świetnymi wynikami maturalnymi z poszczególnych przedmiotów:

DOSKONAŁA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA JEST NASZĄ DOMENĄ OD WIELU LAT,
A WYNIKI MATUR SĄ JEJ POTWIERDZENIEM:


RANKING MATURALNY PERSPEKTYWY 2018

II LO na 93 pozycji wśród 200. wyróżnionych liceów w Polsce!

W porównaniu do roku 2017, gdy byliśmy na 129 pozycji w Polsce awans o 36 miejsc w górę!

Ranking uwzględnia licea ogólnokształcące, w których maturę w maju 2017 r. zdawało minimum 12 maturzystów. Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki. 

Wagi kryteriów maturalnych dla liceów ogólnokształcących przez analogię do rankingu głównego wynosiły odpowiednio: przedmioty obowiązkowe – 25%, przedmioty dodatkowe 45%.