W roku 2020 nasze liceum może pochwalić się zdawalnością matur
na poziomie 99,7%

Dla 327 osób z 328 przystępujących do egzaminu maturalnego dzień 11 sierpnia br. przyniósł radosne wieści :)


Wysoka zdawalnosć egzaminów maturalnych
utrzymuje się w naszej szkole od wielu lat:

Naszą szkołę wyróżnia DOSKONAŁA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA,
a wyniki matur są jej potwierdzeniem:

Dla porównania warto prześledzić to samo zestawienie wyników maturalnych, ale dla roku 2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CKE