W roku 2021 nasze liceum może pochwalić się zdawalnością matur
na poziomie 99,44%

Dla 354 osób z 356 przystępujących do egzaminu maturalnego dzień 5 lipca br. przyniósł radosne wieści :)


Wysoka zdawalnosć egzaminów maturalnych
utrzymuje się w naszej szkole od wielu lat:

 

Naszą szkołę wyróżnia DOSKONAŁA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA,
a wyniki matur są jej potwierdzeniem:

źródło: opracowania własne na podstawie danych CKE

 

Dla porównania warto prześledzić to samo zestawienie wyników maturalnych, ale dla roku 2020 i 2019

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO w roku 2019 w podziale na poszczególne przedmioty

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CKE