Niech nasze słowa urosną w czyny…

(fragment hymnu szkoły)

 

II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie to jedna z najstarszych szkół w Rzeszowie, założona w 1903 roku decyzją cesarza Franciszka Józefa I. W styczniu 1904 roku wydano zarządzenie, aby II Gimnazjum zostało utworzone poprzez wyłączenie z istniejącego gimnazjum po 2 oddziałów z klas I-IV i po jednym oddziale z klas V-VIII, łącznie 496 uczniów. Pierwsze grono nauczycielskie liczyło 21 osób wraz z dyrektorem. Tworzyli je nauczyciele przeniesieni z różnych miast zaboru austriackiego.

Po 113 latach od tych wydarzeń w naszej szkole pracuje ponad 70 nauczycieli, którzy czuwają nad rozwojem intelektualnym prawie 1200 uczniów. To tu kontynuowane są chlubne tradycje, które umiejętnie łączymy z nowoczesnością pracując w 30 oddziałach o zróżnicowanych profilach i stworzonych w odpowiedzi na potrzeby obecnego rynku pracy.

Nasze liceum może pochwalić się wybitnymi absolwentami, wśród których wymienić należy:

  • patrona szkoły pułkownika Leopolda Lisa-Kulę
  • wybitnego polskiego matematyka – prof. Andrzeja Birulę-Białynickiego
  • pracownika naukowego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. Kazimierza Grotowskiego
  • wybitnego polskiego pianistę, laureata Konkursu Chopinowskiego – Adama Harasiewicza
  • szefa wywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej – płk. Kazimierza Iranek-Osmeckiego
  • pioniera polskiego przemysłu okrętowego – prof. Jerzego Pacześniaka
  • prof. Kazimierza Pustelaka – światowej sławy tenora
  • prof. Romana Rybarskiego – wybitnego polityka okresu międzywojennego
  • prof. Józefa Szajnę – malarza, scenografa, reżysera
  • Agatę Mróz – mistrzynię Europy w piłce siatkowej

Lokalizacja szkoły w centrum Rzeszowa, w sąsiedztwie dworca podmiejskiego, w bliskiej odległości od dworca PKS i PKP, to atut z którym trudno dyskutować i który zawdzięczamy minionym pokoleniom. Sami jednak zabiegamy o doskonalenie obecnej bazy dydaktycznej. Od 2007 roku szkoła jest nieustannie przebudowywana i modernizowana. Dziś możemy się już pochwalić salami dydaktycznymi wyposażonymi w multimedia, dwoma pracowniami komputerowymi, nowoczesną multimedialną biblioteką, doskonałym zapleczem sportowym, na które składa się siłownia, sala gimnastyczna i dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią. Najważniejsze uroczystości odbywają się na auli szkolnej, gdzie organizowane są też spotkania z ciekawymi ludźmi świata kultury, polityki, czy sportu. Nasi uczniowie bardzo aktywnie włączają się m.in. w wymiany zagraniczne (PL-NIEM), spotkania kulturowe (z młodzieżą z Izraela, Ukrainy i Niemiec), projekty edukacyjne (Euroscola, Sami sobie, Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu), akcje charytatywne (Caritas, Szlachetna Paczka, Wyprawka dla ucznia).

 

Fanpage 2LO