Szanowni Państwo!

W związku z obowiązującym w naszej szkole systemem informatycznym e-Dziennik zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją użytkowania panelu dla Rodzica (link do strony Vulkan)

Osoby, które dobrowolnie chciałyby wesprzeć finansowo Radę Rodziców naszej szkoły, proszone są o wpłatę składki na konto PKO BP S.A. 33 1020 4391 0000 6702 0144 7226 najlepiej z dopiskiem: Rada Rodziców II LO w Rzeszowie – Imię i nazwisko ucznia, klasa

Serdecznie zapraszamy na spotkania z Wychowawcami klas, które w bieżącym roku szkolnym planowane są w następujących terminach:

  1. spotkanie organizacyjne – 9 września 2022 r.
  2. spotkanie śródroczne –  18 listopada 2022 r.
  3. spotkanie podsumowujące pierwszy semestr nauki – 13 stycznia 2023 r.
  4. spotkanie śródroczne –  31 marca 2023 r.

Uwaga! W miarę potrzeb organizowane będą dodatkowe zebrania i spotkania informacyjne.

Dla osób, które nie mogły być obecne na wywiadówce organizacyjnej we wrześniu br. zamieszczamy dokumenty, których podpisany wydruk prosimy dostarczyć do Wychowawców za pośrednictwem uczniów:

> Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku (PDF 156 KB)

> Deklaracja uczęszczania syna/córki na zajęcia Religii i/lub Etyki  (PDF 327 KB)

> Zgoda na uczęszczanie córki/syna na lekcje Wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) (DOC 29 KB)

Procedura zwalniania uczniów z zajęć Wychowania fizycznego (DOCX 42 KB)

> Deklaracja uczestnictwa w zajęciach wspomagających (PDF 149 KB)

Część z Państwa będzie być może zainteresowana informacją o wychowawcach poszczególnych klas w roku szkolnym 2022/2023 (PDF 15 KB)

 

Fanpage 2LO