Szanowni Państwo!

W związku z obowiązującym w naszej szkole systemem informatycznym e-Dziennik zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją użytkowania panelu dla Rodzica

Osoby, które dobrowolnie chciałyby wesprzeć finansowo Radę Rodziców naszej szkoły, proszone są o wpłatę składki na konto PKO BP S.A. 33 1020 4391 0000 6702 0144 7226 najlepiej z dopiskiem: Rada Rodziców II LO w Rzeszowie – Imię i nazwisko ucznia, klasa

Serdecznie zapraszamy na spotkania z Wychowawcami klas, które w bieżącym roku szkolnym planowane są w następujących terminach:

  1. spotkanie organizacyjne – 14 września 2018 r. godz. 16.30
  2. spotkanie śródroczne – 16 listopada 2018 r.
  3. spotkanie podsumowujące pierwszy semestr nauki – 18 stycznia 2019 r.
  4. spotkanie śródroczne – 12 kwietnia 2019 r.

Uwaga! W miarę potrzeb organizowane będą dodatkowe zebrania i spotkania informacyjne.

Dla osób, które nie mogły być obecne na wywiadówce organizacyjnej we wrześniu br. zamieszczamy dokumenty, których podpisany wydruk prosimy dostarczyć do Wychowawców za pośrednictwem uczniów:

> Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku 

> Deklaracja uczęszczania syna/córki na zajęcia Religii i/lub Etyki  

> Zgoda na uczęszczanie córki/syna na lekcje Wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) 

Procedura zwalniania uczniów z zajęć Wychowania fizycznego

Osoby zainteresowane obowiązującymi w bieżącym roku szkolnym Warunkami ubezpieczenia młodzieży naszej szkoły, prosimy o zapoznanie się z następującym dokumentem (.pdf)

Informacje od Pedagogów znajdziecie Państwo tutaj, zaś alfabetyczną listę pracowników dydaktycznych naszej szkoły tutaj

Część z Państwa będzie być może zainteresowana informacją o wychowawcach poszczególnych klas w roku szkolnym 2018/2019

Uwaga! Ważne informacje i ustalenia na temat organizacji STUDNIÓWKI i PÓŁMETKA w roku szkolnym 2018/2019