Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na spotkania z Wychowawcami klas, które w bieżącym roku szkolnym planowane są w następujących terminach:

I. spotkanie organizacyjne - 13 września 2023r.

II. spotkanie śródroczne - 17 listopada 2023r.

                                                        III. spotkanie podsumowujące I semestr nauki - 19 stycznia 2024r.

                                                        IV. spotkanie śródroczne II semestr - 12 kwietnia 2024r.

Uwaga! W miarę potrzeb organizowane będą dodatkowe zebrania i spotkania informacyjne.

Dla osób, które nie mogły być obecne na wywiadówce organizacyjnej we wrześniu br. zamieszczamy dokumenty, których podpisany wydruk prosimy dostarczyć do Wychowawców za pośrednictwem uczniów:

> Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku (PDF 157 KB)

> Zmiana deklaracji rodzica zmiana deklaracji religia (pdf.121KB)

> Zmiana deklaracji ucznia pełnoletniego zmiana deklaracji pełnoletni religia (pdf.120KB)

> Rezygnacja z zajęć WDŻ rezygnacja WDŻ  (pdf. 126 KB)

>  Zasady zmiany drugiego języka obcego lub grupy językowej zmiana języka lub grupy językowej (pdf.)

Procedura zwalniania uczniów z zajęć Wychowania fizycznego (DOCX 42 KB)

 

Osoby, które dobrowolnie chciałyby wesprzeć finansowo Radę Rodziców naszej szkoły, proszone są o wpłatę składki na konto PKO BP S.A. 33 1020 4391 0000 6702 0144 7226 najlepiej z dopiskiem: Rada Rodziców II LO w Rzeszowie – Imię i nazwisko ucznia, klasa

 

Fanpage 2LO