17.11 odbędzie się wywiadówka dla rodziców wszystkich uczniów:

godz. 16.15 klasy II, III, IV - w salach

godz. 16.30 klasy I - w auli szkolnej

Informacja o numerach sal będzie wywieszona przy wejściu do szkoły i na drzwiach pokoju nauczycielskiego. 

Fanpage 2LO