29 kwietnia pożegnaliśmy uczniów klas III

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktycznych uczniów klas III rozpoczęliśmy wprowadzeniem sztandaru szkoły i przemówieniem dyrektora II LO Andrzeja Szymanka. Dokonał on podsumowania trzyletniej nauki oraz życzył naszym absolwentom powodzenia na egzaminie maturalnym oraz pomyślności i sukcesów w przyszłości.

Tradycyjnie uczniowie z najwyższą średnią ocen otrzymali Nagrodę im. Dyrektora Romualda Rodzonia.

W tym roku byli to: Marcelina Drupka, Maksymilian Jękot, Anna Sabat, Magdalena Rębisz.

Dyplomy oraz nagrody otrzymali również uczniowie ze 100% frekwencją, laureaci olimpiad przedmiotowych oraz najlepsi szkolni sportowcy.

Druga część – już mniej oficjalna – to niespodzianka przygotowana dla absolwentów przez młodszych kolegów: Gala Oskarowa i kabaret.