Uczniowie II LO, Wasz trud może być wynagrodzony i to w dosłownym tego słowa znaczeniu :) 

Pliki z drukami wniosków stypendialnych Miasta Rzeszowa pobrać:

Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia 2018 część 1 - wersja doc (edytowalna)
Stypendium Mista Rzeszowa za wybitne osiągnięcia 2018 część 2
Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce 2018 część 1 - wersja doc (edytowalna)
Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce 2018 - część 2

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami stypendiów uczniowskich, których wykaz zamieszczamy poniżej.
 

Stypendium unijne

Młody Inżynier

Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Fundusz stypendialny TALENTY

Zasiłki szkolne

Stypendium Dyrektora Szkoły

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1. W wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen - łącznie z religią - minimum 4,90 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku)

2. W wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania

3. Wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej

4. Nie ma godzin nieusprawiedliwionych
 

Uwaga uczniowie!

Na prośbę Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa przekazujemy informacje na temat Stypendiów szkolnych.

Jeśli w roku szkolnym 2017/2018 chcecie ubiegać się o Stypendium szkolne, musicie pamiętać o tym, że:

  • Stypendium może otrzymać osoba, która mieszka na terenie Gminy Miasto Rzeszów
  • Obowiązkowo należy wypełnić Wniosek, który od tego roku ma nową formę
  • Szkoła musi potwierdzić na Wniosku, że dana osoba jest uczniem konkretnej szkoły
  • Wniosek razem z załącznikami należy dostarczyć we własnym zakresie do nowej siedziby Oddziału Stypendiów Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa mieszczącej się przy ul. M. Langiewicza 15 (tel. 17 875 46 39)
    Szczegółowe informacje na temat Stypendium szkolnego dostępne są na stronach:
    - Serwisu Informacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa
    - Oddziału Stypendiów Wydziału Edukacji Miasta Rzeszowa

Uwaga uczniowie!

Rusza nabór do programu stypendialnego FLEX  (Future Leaders Exchange Program). Jest to druga edycja tegoż programu. Młodzież, którą interesuje kontynuowanie nauki w jednej z amerykańskich szkół zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu (tutaj).

Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji (w roku szkolnym 2016/2017) nasza uczennica Iga Karasińska została jedną z 31 finalistów programu FLEX. W procesie rekrutacyjnym Iga pokonała blisko 2000 aplikujących osób i od 15 lipca 2017 r. kontynuuje edukację w Stanach Zjednoczonych. Do II LO wróci dopiero za rok. Program realizowany jest w Polsce przez Fundację American Councils for International Education we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ambasadą Stanów Zjednoczonych.

 

UWAGA! Uzupełniający nabór wniosków o stypendium unijne dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich liceów ogólnokształcących będzie prowadzony w terminie od 11 do 25 września 2017r.

Termin złożenia dokumentacji przygotowanej przez ucznia i jego opiekuna dydaktycznego - zgodnie z zasadami  określonymi w regulaminie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych:
 www.podkarpackie.edu.pl i  www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl (Zakładka: Stypendia dla uczniów).

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier”

O stypendium „Młody inżynier” mogą ubiegać się uczniowie, którzy nie składali wniosku o „Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce”.

Warunki otrzymania stypendiów i wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa pod adresem: http://www.rzeszow.pl/mieszkancy/ w zakładce:  Program Stypendialny Miasta Rzeszowa „Młody inżynier”.

Wnioski należy składać do dnia 18 września 2017 r. u Pedagoga szkolnego.