W dniu 17 listopada, już po raz dziewiąty, odbył się w naszej szkole DZIEŃ DAWCY  SZPIKU KOSTNEGO. Akcja  została przeprowadzona we współpracy z fundacją DKMS (Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska).
W ramach akcji odbyły się spotkania informacyjne dla klas trzecich i czwartych, na które złożyły się prelekcje na temat przeszczepu szpiku kostnego, spotkanie z lekarzem hematologiem oraz  możliwość rejestracji potencjalnych dawców. Łącznie   24  uczniów, nauczycieli i rodziców zdecydowało się zarejestrować do banku dawców szpiku.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wyrazili swoją chęć pomocy innym poprzez rejestrację do Bazy Dawców Komórek Macierzystych.  W sposób szczególny dziękujemy Dyrekcji za wsparcie działań na rzecz dawstwa szpiku oraz woluntariuszom, którzy pomogli nam przeprowadzić wszystkie zaplanowane na ten dzień działania. 


Fanpage 2LO