W dniu 15 marca 2023 roku 90 uczniów naszej szkoły uczestniczyło Dniu Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Młodzież naszej szkoły, wraz z nauczycielami matematyki, miała okazję uczestniczyć w wykładach i warsztatach  pozwalających poszerzyć wiedzę oraz umiejętności matematyczne. Dla grupy uczniów osiągających sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej przygotowano zajęcia na poziomie zagadnień olimpijskich. Wszyscy mogli też spotkać się z absolwentami Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, dziś pracującymi w znanych firmach IT, zadać pytania i po prostu porozmawiać o tym, co dały im studia na UJ.

W przerwach między zajęciami wszyscy mogliśmy zwiedzić nowo otwarty Ośrodek Historii Informatyki czyli Muzeum Komputerów. Jest to zbiór unikatowych maszyn, które kilkanaście lat temu były narzędziem codziennej pracy informatyków, a część z nich miała istotny udział w odkrywaniu istotnych twierdzeń matematycznych. Trudno dziś wyobrazić sobie, jak wyglądały pierwsze laptopy lub stanowisko pracy informatyka. Mogliśmy to wszystko zobaczyć i uświadomić sobie jak wiele zmieniło się w tak krótkim czasie.

Do Rzeszowa wróciliśmy z nowymi doświadczeniami naukowymi oraz z przekonaniem, że część naszych uczniów już niebawem zasili społeczność akademicką UJ.



Fanpage 2LO