SUKCES W OLIMPIADZIE JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Z radością informujemy, że uczeń kl. 1F Meyaki Mroczkowski został laureatem XLV Olimpiady Języka Francuskiego.

Zawody centralne, które odbyły się w marcu, obejmowały wypowiedź pisemną, test kulturoznawczy sprawdzający znajomość historii, kultury, sztuki i cywilizacji Francji oraz krajów francuskiego obszaru językowego, a w części ustnej prezentację i analizę jednej z dwóch wybranych przez uczestnika lektur.   

 Gratulujemy wspaniałego sukcesu!