Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni,
Drogie Uczennice i Drodzy Uczniowie!

Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczyna realizację pierwszej edycji projektów stypendialnych pod wspólną nazwą „Poszerzając horyzonty” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszy Społecznego Plus, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.

Dla Uczniów i Uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne Departament Edukacji, Nauki i Sportu prowadzi w ramach projektu nabór wniosków o stypendia naukowe dla licealistów – edycja I.

Nabór wniosków prowadzony jest w terminach od 18 września 2023 r. do 2 października 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.podkarpackie.edu.pl lub w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie kierując pytanie na adres poczty elektronicznej dek@podkarpackie.pl lub pod numerami telefonów:

17 743 30 57, 17 743 30 90, 17 743 30 67, 17 743 31 95, 17 743 32 54, 17 743 31 76, 17 743 31 69

Zachęcamy do zapoznania się z projektem!

Fanpage 2LO