NASI UCZNIOWIE W TRZECIEJ EDYCJI
JAGIELLOŃSKICH WARSZTATÓW OLIMPIJSKICH

W sobotę 5 października 2019 r. nasi uczniowie, już po raz kolejny, rozpoczęli cykl warsztatów dedykowanych dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i informatycznie. Na zajęciach organizowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uczniowie uczestniczyli m. in. w warsztatach prowadzonych przez tegorocznego laureata Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej a obecnie studenta pierwszego roku matematyki UJ, Jana Fornala, pochodzącego z Rzeszowa. Uczestnicy zajęć rozwiązywali ciekawe problemy geometryczne z wykorzystaniem przekształcenia jednokładności. Zajęcia z informatyki pozwoliły uczestnikom poznać podstawy programowania w języku C++ oraz  strukturę drzewa przedziałowego.

Gratulujemy zakwalifikowanym uczniom i życzymy owocnej pracy pod okiem wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 szczęśliwy
15
numerek