WARSZTATY Z MATEMATYKI W V EDYCJI JAGIELLOŃSKICH WARSZTATÓW OLIMPIJSKICH.

 

W sobotę 16 października 2021 r. nasi uczniowie, już po raz kolejny, rozpoczęli cykl warsztatów z matematyki dedykowanych  dla uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i informatycznie. Na zajęciach organizowanych przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uczniowie uczestniczyli online w warsztatach matematycznych.

Tegoroczne warsztaty mają być poświęcone przede wszystkim algebrze i jej wykorzystaniu w teorii liczb. Na sobotnich zajęciach omawianie były dwa zagadnienia - przekształceń algebraicznych (wykład poświęcony był rozwiązywaniu zadań olimpijskich)  oraz systemu liczb całkowitych Gaussa w rozwiązywaniu równań diofantycznych. Po wykładach odbyły się zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie prezentowali swoje rozwiązania przed wykładowcami.

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym uczniom i życzymy owocnej pracy pod opieką pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.