O Różewiczu przy herbatce.

W kończącym się już Roku Tadeusza Różewicza znaleźliśmy okazję, by porozmawiać o twórczości poety. W czasie lekcji języka polskiego w Międzynarodowym Dniu Herbaty uczniowie klasy IIi oraz Ib prezentowali wybrane przez siebie wiersze Różewicza wraz z ich interpretacją. Teksty poety okazały się zaskakująco aktualne i inspirujące do snucia refleksji na temat kondycji człowieka w świecie współczesnym. 

Uczniowie mieli możliwość wypróbowania również własnych sił w tworzeniu poezji, miniaturowych wierszy nawiązujących do sztuki haiku.

Zaangażowanie uczniów i ich kreatywność pozwalają planować kolejne tego typu spotkania.

Renata Kuzicka