WYMIANA POLSKO- NIEMIECKA

Od 15 do 22 września 2019 roku odbyło się po raz kolejny spotkanie polskich i niemieckich uczniów ze szkół partnerskich z Helmholtz Gymnasium w  Bielefeld i II LO Rzeszowie.  Program został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. W planie pobytu było zwiedzanie zabytków Rzeszowa, Rzeszowskiej Trasy Podziemnej, Krosna i Centrum Dziedzictwa Kulturowego, zwiedzanie Łańcuta i Krakowa z gra miejską. Odbyły się również zajęcia integracyjne w stadninie koni LKJ Zabajka, na kręglach, w szkole i w parku trampolin. Wymiana zakończyła się wspólnym piknikiem z rodzinami. Poza wspólnym programem młodzież niemiecka spędzała czas z rodzinami u których mieszkali.

Opiekunami  wymiany byli: Małgorzata Malinowska, Sonia Nahurska, Klaudia Schone i Gunnar Ruthemann.
Fanpage 2LO