Program stypendialny "Nie zagubić talentu" dla uczniów 

Drogie Uczennice/Drodzy Uczniowie,

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje Program wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. W ramach Programu, który jest finansowany w całości
z budżetu Województwa Podkarpackiego, przyznawane są uczniom podkarpackich szkół stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe oraz nagrody pieniężne.

Szczegóły dotyczące Programu wraz z wnioskami o konkretną formę wsparcia, zamieszczone są na stronie: https://www.podkarpackie.pl/index.php/edukacja-i-nauka/stypendia-i-nagrody/program-nie-zagubic-talentu.

Zachęcamy do zapoznania się z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu” oraz Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu".