REKOLEKCJE MATURZYSTÓW 2017

W dniach od 18-20 października 2017 odbyła się pierwsza tura rekolekcji dla maturzystów, w której wzięli udział uczniowie z klas 3a, 3g i 3j. Opiekunami byli Pani Joanna Kocór, ks. Łukasz Brągiel i ks. Tomasz Ryczek, który to wygłosił nauki rekolekcyjne.

W dniach 25-27 października 2017 chętni uczniowie klas 3b, 3d i 3f wraz z  opiekunami ks. Łukaszem Brąglem Ks. Tomaszem Ryczkiem, ks. Piotrem Gnatem i Panią Elżbietą Szmyd uczestniczyli w drugim turnusie rekolekcjach maturalnych wygłoszonych przez ks. Krzysztofa Golasa.

W dniach 8-10 listopada 2017 odbyła się ostatnia (trzecia) tura rekolekcji dla maturzytsów z klas: 3c, 3e, 3h i 3i. Tym razem młodzieży towarzyszyli: ks. Tomasz Ryczek (gospodarz i główny rekolekcjonista), ks. Piotr Gnat i ks. Łukasz Brągiel (katecheci II LO) oraz Panie: Joanna Kocór i Jadwiga Orłowska-Puzio (nauczyciele II LO).

Wszystkie trzy serie rekolekcji odbyły się w domu rekolekcyjnym błogosławionej Karoliny Kózkówny w Rzeszowie.  

Podczas tych trzydniowych rekolekcji spróbowaliśmy nauczyć się odkrywać Jego wolę i zastanowiliśmy się jak dokonywać najlepszych wyborów w życiu. Rekolekcjoniści starali się nam pokazać jak ważny jest wzrost duchowy i rozwijanie naszej wiary. Niejednokrotnie podkreślali, że Bóg nas kocha i żaden grzech nie jest nas wstanie oddzielić od miłości Jezusa.  Grzech był również głównym tematem pracy w grupach. Każda z grup musiała zastanowić się nad jednym z grzechów głównych-określić jego istotę oraz jak oddziałuje na życie nasze oraz naszych bliskich. Te zagadnienia przedstawialiśmy w formie scenek.  Rozważanie na temat grzechu było wstępem do owocnego przeżycia sakramentu pokuty i pojednania lub rozmowy z księdzem. Wieczory spędzaliśmy adorując Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Rekolekcje dla maturzystów, są wyjątkowym przeżyciem, niejednokrotnie są ostatnią szansą na zatrzymanie się przed wkroczeniem w dorosłe życie. Pomaga w tym wyciszenie duszy i odizolowanie się od świata. Jest to czas w którym każdą chwilę można poświęcić wyłącznie Panu Bogu. Konferencje, rozmowy z księżmi, adoracja, dobrze przeżyta spowiedź naprawdę umacniają w wierze.

Paulina Piela

 

Podczas tych trzech dni każdy miał szansę zastanowić się nad sobą i swoimi relacjami z Bogiem oraz z drugim człowiekiem. Mieliśmy okazję wysłuchania kilku konferencji, które prowadził Ks. Tomasz Ryczek, ale również mądrych i podnoszących na duchu homilii, które wygłosili: Ks. Łukasz Brągiel i Ks. Piotr Gnat. Wiele osób po raz pierwszy miało okazję spotkać się z modlitwą brewiarzową czy indywidualną adoracją przed Najświętszym Sakramentem. Wielu zrozumiało, że zarówno słowa, jak i zwykłe milczenie są miłe Bogu, a trudne do realizacji w codziennym zabieganiu. Wprowadzeniem do Sakramentu Pokuty były spotkania w grupach, na których poruszana była istota siedmiu grzechów głównych. Tą część podsumowaliśmy tematycznymi scenkami, które w sposób nieraz humorystyczny dotykały sedna grzechu. Istotnym uzupełnieniem doświadczenia wspólnoty był śpiew, w którym mogliśmy razem wychwalać Boga. Na pewno zabraliśmy z tych Rekolekcji dużo głębokich przemyśleń i mocne przekonanie, że "jeśli Bóg z nami, którz przeciwko nam?". Jesteśmy wdzieczni naszym Katechetom, Księżom spowiadającym oraz nauczycielom za zorganizowanie tego owocnego czasu.

Uczestniczka 3 tury Rekolekcji

Rekolekcyjne scenki tematyczne

 
szczęśliwy
9
numerek