Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie!

 

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego https://www.podkarpackie.edu.pl/index.php/nabor pojawiła się informacja o wydłużonym terminie naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach Programu pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022”. Nabór zakończy się  19 listopada 2021 r.

Uczniowie, którzy zapoznali się z regulaminem, uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego, wiedzą, że spełniają warunki niezbędne do uczestnictwa w programie oraz mają Opiekuna Dydaktycznego (Nauczyciela, który wyraził zgodę by pełnić funkcję osoby monitorującej realizację założeń Indywidualnego Planu Rozwoju umieszczonego we wniosku), mogą wejść na stronę, zakładać swoje konta i wypełniać wnioski w wersji elektronicznej.

Pedagodzy szkolni