Stypendia "Indeks Start2Star" dla maturzystów

Drogie Uczennice/Drodzy Uczniowie,

Ruszyła rekrutacja do 14. edycji Indeks Start2Star. To program stypendialny, adresowany do najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy zaczynają studia.

Każdego roku wybieranych jest 14-stu maturzystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie, wypłacane przez cały okres studiów (I i II stopnia).

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: https://paga.org.pl/programy/indeks-start2star-xiv-edycja/.

Zapraszamy do zapoznania się!