Drodzy Uczniowie,
Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 6 października 2020 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021. Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej 

W szkole nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony będzie w gabinecie pedagogów szkolnych (nr 1 na parterze) w nieprzekraczalnym terminie od 12 do 21 października 2020 r.

Serdecznie zapraszamy!