W dniach 10-11 lutego  odbył się etap Okręgowy  L  Olimpiady Geograficznej. Do zawodów zakwalifikowało się 86 zawodników reprezentujących 27 szkół z województwa podkarpackiego w tym 9 z naszej szkoły.

Część pisemna obejmowała 3 podejścia testowe po 45 min. Najlepsi zawodnicy wzięli udział w części  ustnej , która polegała na rozwiązaniu quizu geograficznego z limitem czasu oraz prezentacji ustnej  wylosowanego zagadnienia geograficznego.

Najlepszy wynik 9 miejsce w województwie  zdobył Antoni Humenny z klasy 2d  oraz  Szymon Falandysz z klasy 3e, który był 15.

Jednocześnie nauczyciele geografii II LO zostali wyróżnieni medalem 50-lecia Olimpiady Geograficznej za  organizację zawodów oraz sukcesy uczniów naszej szkoły , spośród których najlepsi zdobywali tytuł finalisty i laureata OG.

Gratulujemy wyróżnionym uczniom i nauczycielom  .Fanpage 2LO