W dniu 25.10.2022 w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie miał miejsce turniej pokazowych debat oksfordzkich, organizowany przez Kuratorium Oświaty oraz Instytut Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie. Rywalizowały ze sobą drużyny z I oraz II LO w Rzeszowie, które przy udziale licznie zgromadzonej publiczności  debatowały nad tezą „We współczesnym świecie patriotyzm to utarty slogan”. Debata oksfordzka to  sformalizowana forma dyskusji pomiędzy dwoma czteroosobowymi drużynami. Dotyczy tezy, którą można potwierdzić lub obalić. Na kilka/kilkanaście minut przed rozpoczęciem debaty drużyny w wyniku losowania stają się drużyną propozycji (broniącą podanej tezy) i opozycji (mającej ją obalić). Debatę oksfordzką prowadzi marszałek, który czuwa nad uroczystym przebiegiem debaty – zaprasza mówców do wygłoszenia swoich mów, pilnuje czasu wystąpień oraz dba o niezakłócony przebieg danej przemowy. Drużyny występują naprzemiennie, zaczynając od pierwszej mowy propozycji aż do czwartej mowy opozycji. Drużyna II LO w składzie: Błażej Worek, Jan Świder, Mateusz Brożbar, Wiktor Kuś, werdyktem sędziów z Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców zdecydowanie zwyciężyła z reprezentantami I LO w Rzeszowie. Gratulujemy mówcom, doceniając ich umiejętności retoryczne oraz siłę argumentacjiFanpage 2LO