Z dumą informujemy, że uczniowie naszej Szkoły zakwalifikowali się do finału (czyli etapu III) Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej.

Są to Karol Dudek z klasy 3d  (opiekun mgr Marzena Kozub) oraz Bartosz Opioła z klasy 4d (opiekun mgr inż. Barbara Szajna).

(...) Na podstawie ww. Ustawy uczestnikom zawodów III etapu przysługują następujące uprawnienia:

a) Finaliści Olimpiady Chemicznej otrzymują najwyższą ocenę z chemii na zakończenie nauki w klasie, do której uczęszczali.

b) Finaliści Olimpiady Chemicznej są zwolnieni z egzaminu maturalnego z chemii z najwyższą oceną.

c) Finaliści, a więc także laureaci i wyróżnieni Olimpiady Chemicznej mogą być zwolnieni w części lub całości z egzaminów do szkół wyższych – na mocy uchwał Senatów poszczególnych uczelni (zgodnie z przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018, poz. 1668).

Serdecznie gratulujemy tak wielkiego sukcesu zwłaszcza, że Panowie jako jedyni będą reprezentować okręg rzeszowski (woj. podkarpackie) w finale i życzymy powodzenia.

Fanpage 2LO